قمار مشکل ساز و مشکلات قمار

قمارِ مشکل ساز چیست؟

قمار مشکل ساز قماری است که به طور افراطی انجام شده و اثری منفی بر سایر جوانب زندگی فرد از قبیل سلامت جسمی و روحی، عملکرد کاری یا تحصیلی، امور مالی و یا روابط بین فردی می گذارد.

ادامه خواندن “قمار مشکل ساز و مشکلات قمار”