دستورالعمل مصرف پی‌ سیف کارت و نکات

لطفا پیش از استفاده از پی‌ سیف کارت خود، به نکات زیر حتما توجه فرمائید:

 شما باید قبل از استفاده از پی‌ سیف کارت، کامپیوتر خود را بر طبق “دستورالعمل مصرف” تنظیم کنید. ادامه خواندن “دستورالعمل مصرف پی‌ سیف کارت و نکات”

بونوس و روش آزاد کردن آن

بت۳۶۵ به تمام کاربران جدید خود پس از اقدام به اولین واریز پول به عنوان تشکر، بونوس یا پاداش میدهد. البته این پاداشها برای کاربران سایت در طول سال و به مناسبتهای مختلف به شکلهای مختلف تکرار میشود که از طریق ایمیل و مسج داخل سایت به اطلاع کاربران می‌رسد. برای آزاد کردن بونوس

ادامه خواندن “بونوس و روش آزاد کردن آن”