آموزش وبمانی

درون ریزی مجوز شخصی‌ در ابزار لایت وب مانی

مجوز دیجیتال شخصی‌ یا خصوصی یا مشتری، در سیستم وب مانی جهت امنیت کار با سیستم، تشخیص هویت اکانت و انتقال اطلاعات در اینترنت در ابزار لایت استفاده میشود. نصب کردن مجوز شخصی‌، قسمتی‌ از فرایند ثبت نام در ابزار لایت است و در هر مرورگری قابل انجام می‌باشد.

درون ریزی یا import مجوز شخصی‌ در ابزار لایت، در واقع مرحله بعد از فرایند انتقال مجوز شخصی‌ ابزار لایت به یک کامپیوتر جدید و یا ایجاد یک فایل پشتیبان جهت بازیابی دسترسی‌ به ابزار لایت پس از نصب ویندوز جدید (export) می‌باشد.

مجوز با فرمت pfx. درون ریزی میشود. فرایند درون ریزی برای ۲ حالت استفاده میشود:

  • برای بازیابی مجوز شخصی‌ ابزار لایت از یک فایل پشتیبان و دسترسی‌ به اکانت وبمانی (مثلا بعد از نصب یه ویندوز جدید روی کامپیوتر)
  • جهت کار کردن با ابزار لایت در یک کامپیوتر جدید و انتقال مجوز شخصی‌ ابزار لایت

درون ریزی یا import در واقع بعد از برون ریزی یا export مجوز شخصی‌ ابزار لایت، میتواند انجام شود.

فایل مجوز باید پسوند pfx. یا p۱۲. داشته باشد.

درون ریزی مجوز بسته به نوع مرورگر مراحل خاص خود را دارد:

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا