آموزش وبمانی

تعلیق موقت WMID دارنده فرمال پاسپورت

جهت هماهنگی‌ با قوانین ضّد کلاهبرداری مالی‌ و ضّد پولشویی، محدودیت‌هایی‌ برای دارندگان چند اکانت وبمانی با فرمال پاسپورت اعمال میشود. اگر سیستم مونیتورینگ وبمانی، چند اکانت وبمانی یا WMID را پیدا کند که تحت یک نام با فرمال پاسپورت ثبت نام شده باشند، تمامی‌ اکانت‌ها به صورت موقت، تعلیق خواهند شد. البته این اکانت ها در صورتی‌ که یکی‌ از شرایط زیر فراهم شوند، دوباره فعال خواهند شد:

 اگر کاربر به تمامی‌ اکانت‌ها و WMID‌های خود دسترسی‌ داشته باشد. در این صورت کاربر میتواند، تمام اکانت‌های خود را به یک پاسپورت از اینجا https://passport.wmtransfer.com/asp/addWMID.asp لینک کند و مشکل حل شود. این کار به صورت رایگان قابل انجام است و یکی‌ از خدمات وبمانی است.

 اگر یک کاربر به همه اکانت‌های خود دسترسی‌ نداشته باشد و به هر دلیل نخواهد یا نتواند اکانت‌های خود را بازیابی کند، در این صورت کاربر، اول باید یک اینیشال پاسپورت یا پرسنال پاسپورت برای یکی‌ از اکانت‌های خود بگیرد. (قاعدتا، کاربر باید به اکانت مورد نظر دسترسی‌ کامل داشته باشد) اگر کاربر قبلا اینیشال پاسپورت یا پرسنال پاسپورت برای یکی‌ از WMID‌های خود گرفته است، کافیست که بقیه اکانت‌ها را به اکانت مورد نظر با پاسپورت اینیشال یا پرسنال، لینک نماید. به محض اینکه این کار انجام شد، کاربر باید درخواست فعال شدن اکانت‌های خود را به WM Authorization Service یا arbitrage@webmoney.ru ایمیل کند. به یاد داشته باشید که ایمیل یا WMID همه اکانت‌های خود را حتما در درخواست ارسالی ذکر کنید. به محض فعال شدن اکانت ها، کاربر توسط ایمیل و ابزار پیغام رسانی امن وبمانی، باخبر میشود. در صورتی‌ که شماره ۱۲ رقمی‌ همه اکانت‌های وبمانی خود را نمی‌دانید، میتوانید به مرکز تاییدات شرکت passport@wmtransfer.com ایمیل بزنید. (توجه داشته باشید که همه اکانت‌ها باید حداقل فرمال پاسپورت داشته باشند و اسم و فامیل اکانت‌ها به نام شما ثبت شده باشد)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا