انواع شرطمقاله

هندیکپ آسیایی

هندیکپ آسیایی روش معروف شرط بندی به خصوص روی مسابقات فوتبال است. در روش سنتی‌ شرط بندی، روی برد، بخت و یا مساوی شرط بندی انجام میشد. این یعنی ۳۳ درصد شانس برنده شدن. در روش هندیکپ آسیایی یا آوانس آسیایی، به یکی‌ از تیمها معمولاً تیم ضعیف تر، یک یا چند گٔل یا نصف گٔل آوانس داده میشود. یعنی‌ بازی حتما برنده خواهد داشت و گزینه‌های برای شرط بندی به ۲ گزینه کاهش پیدا می‌کند پس احتمال برنده شدن ۵۰ درصد خواهد بود. البته با توجه به استقبال زیاد از این نوع شرط بندی، بت۳۶۵ و کلا تمام بنگاه‌های شرط بندی، انواع مختلف شرط بندی هندیکپ آسیایی را در سایت دارند که در جدول زیر مشاهده می‌کنید. در این جدول چگونگی‌ Settle شدن شرط‌ها نشان داده شده است. شرط بندی هندیکپ برای نیمه ها، تعداد گٔل بازی، تعداد کورنر و غیره هم وجود دارد.

برای بهتر متوجه شدن جدول زیر، جدول را از سمت چپ به راست بخوانید. به عنوان مثال، برای شرط هندیکپ ۰.۷۵- یا همان ۱-،۰.۵-، ۴ حالت ممکن است اتفاق بیفتد.

  • اگر تیم با اختلاف ۲ گًل برنده شود، شرط برنده است.
  • اگر با اختلاف ۱ گًل برنده شود، نصف پول شما برنده میشود. یعنی‌ مثلا اگر ۱۰۰ دلار روی ضریب ۱.۸ شرط بسته بودید، ۵۰ دلار شما با ضریب ۱.۸ برنده میشود یعنی‌ ۹۰ دلار. ۵۰ دلار دیگر شما نیا به شما برمیگردد یعنی در مجموع ۱۴۰ دلار و شما ۴۰ دلار برنده شده اید.
  • اگر بازی مساوی شود، شرط شما بازنده است.
  • اگر تیم مورد نظر بازنده شود، شرط شما بازنده است.
هندیکپ نتیجه بازی نتیجه شرط هندیکپ نتیجه بازی نتیجه شرط
0 برنده برنده 0 برنده برنده
مساوی برگشت پول مساوی برگشت پول
بازنده بازنده بازنده بازنده

– 0.25

(-0.5,-0)

برنده برنده

+ 0.25

(+0,+0.5)

برنده برنده
مساوی نصف باخت مساوی نصف برد
بازنده بازنده بازنده بازنده

– 0.50

برنده برنده + 0.50 برنده برنده
مساوی بازنده مساوی برنده
بازنده بازنده بازنده بازنده

– 0.75

(-1,-0.5)

برنده با +2 گل اختلاف برنده

+ 0.75

(+0.5,+1)

برنده برنده
برنده با 1 گل اختلاف نصف برد مساوی برنده
مساوی بازنده بازنده با 1 گل اختلاف نصف باخت
بازنده بازنده بازنده با +2 گل اختلاف بازنده
– 1.00 برنده با +2 گل اختلاف برنده + 1.00 برنده برنده
برنده با 1 گل اختلاف برگشت پول مساوی برنده
مساوی بازنده بازنده با 1 گل اختلاف برگشت پول
بازنده بازنده بازنده با +2 گل اختلاف بازنده

– 1.25

(-1.5,-1)

برنده با +2 گل اختلاف برنده

+ 1.25

(+1,+1.5)

برنده برنده
برنده با 1 گل اختلاف نصف باخت مساوی برنده
مساوی بازنده بازنده با 1 گل اختلاف نصف برد
بازنده بازنده بازنده با +2 گل اختلاف بازنده
– 1.50 برنده با +2 گل اختلاف برنده + 1.50 برنده برنده
برنده با 1 گل اختلاف بازنده مساوی برنده
مساوی بازنده بازنده با 1 گل اختلاف برنده
بازنده بازنده بازنده با +2 گل اختلاف بازنده

– 1.75

(-2,-1.5)

برنده با +3 گل اختلاف برنده

+ 1.75

(+1.5,+2)

برنده برنده
برنده با 2 گل اختلاف نصف برد مساوی برنده
برنده با 1 گل اختلاف بازنده بازنده با 1 گل اختلاف برنده
مساوی بازنده بازنده با 2 گل اختلاف نصف باخت
بازنده بازنده بازنده با +3 گل اختلاف بازنده
– 2.00 برنده با +3 گل اختلاف برنده + 2.00 برنده برنده
برنده با 2 گل اختلاف برگشت پول مساوی برنده
برنده با 1 گل اختلاف بازنده بازنده با 1 گل اختلاف برنده
مساوی بازنده بازنده با 2 گل اختلاف برگشت پول
بازنده بازنده بازنده با +3 گل اختلاف بازنده

نکته مهم: شرط‌هایی‌ که نتیجه آنها نصف باخت است، نصف دیگر مبلغ شرط بندی به حساب شما برگردانده میشود. به عبارت دیگر شما نصف پول خود را میبازید و نه همه پول را. در شرط‌هایی‌ که نتیجه آنها نصف برد است، نصف شرط شما برنده شده و به آن سود تعلق می‌گیرد و نصفه دیگر به شما برگردانده می‌شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن