پوکرمقاله

آموزش پوکر

پوکر (Poker) یکی از انواع بازی ورق و یکی از معروف ترین و محبوب ترین بازی های قمار در سرتاسر جهان است. این بازی یک بازی فکری – تخصصی و گروهی است که با شانس و بلوف زدن بسیار همراه است. در این خصوص بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که پوکر تنها بازی ورق در جهان است که مسابقات آن از شبکه های ورزشی معتبر مانند ESPN پخش میشود. این بازی تمرکز، روان شناسی و قدرت تفکر بسیار بالایی را می طلبد (در سطح بازی اینترنتی نیاز به همه این توانمندی ها نیست). بر خلاف اکثر انواع قمار که شانس در آنها حرف اول را می زند، در پوکر طبق آمار جهانی، تقریبا  در ۷۵% موارد تکلیف بازی و برنده آن قبل از رو شدن برگه ها مشخص میشود و تنها ۲۵% پس از رو شدن برگه ها و بر اساس دست برنده، تعیین تکلیف می شود. این آمار نشان می دهد که تا چه حد پیش بینی وضعیت حریف و توان بلوف زدن می تواند اهمیت داشته باشد.

انواع مختلف بازی پوکر:

بازیهای دارای کارتهای مشترک (Community Cards) •    بازی «Texas hold’em» (تکزاس هولدم) •    بازی “Omaha” (اوماها)

بازیهای اوماها و Stud در دونوع Hi ، Hi/Low بازی می‌شوند. (بالا و بالا/پایین) •    Five Card Draw (پوکر پنج کارتی – نوع رایج در ایران)

بازیهایی که هر کس تنها با کارتهای خود بازی می‌کند. مانند: •    بازی “Razz” یا (رَز) •    بازی «۷ Card Stud» یا (۷ دسته کارد)

انواع کم طرفداری از این بازی نیز وجود دارد که شامل لیست بسیار بلندی می‌شود. بعضی از آنها در زیر لیست شده‌اند: •    بازی “Pineapple” یا (آناناس) •    بازی «Crazy Pineapple» یا (آناناس دیوانه) •    پوکر چینی

در این مقاله صرفا قصد داریم که شما را با بازی «Texas hold’em» (تکزاس هولدم) آشنا کنیم که در سایت پوکر بت۳۶۵ دارای تنوع در مبلغ شرط است و کاربران زیادی از سرتاسر دنیا در اتاق پوکر بت۳۶۵ در حال بازی هستند.

قوانین و رتبه بندی دست‌ها و ورق‌ها:

در بازی پوکر بهترین ۵ تایی از میان ۷ کارت(۲ برگ در دست هر بازیکن، و ۵ برگ زمین که متعلق به همه بازیکنان است) برنده است. برتری کارت ها به شرح زیر است:

استریت فلاش (استریت به معنای مستقیم یا ردیف است) (straight flush): پنج کارت پشت سر هم با یک خال(Q ‏J♥ ‏۱۰♥ ۹♥ ۸♥). در این حالت چنانچه ۵ خال از آس شروع شوند به آن Royal Flush می گویند که بالاترین دست پوکر است (مثال : A♠ ‏K♠ ‏Q♠‏ J♠ ‏۱۰♠)

کاره («Four of a kind» or “Quad”): چهار عدد از یک ورق (مثال: K‏ K♦‏ K♥‏‏ K ‏۹)

 four of a kind

فول (full house): سه تا از یک عدد و ۲ تا از عدد دیگر:          (مثال: ‏‏۸♣ ‏۸♦‏ ‏۸♠ ‏K♣‏ K♠)

 Full House

رنگ (flush): پنج ورق از یک خال بدون ترتیب پشت سر هم:        (‏‏K♠ ‏J♠ ‏۸♠‏ ۴♠‏ ۳♠)

 Flush

ردیف (straight): پنج ورق به ترتیب پشت سر هم از خالهای مختلف (تک می تواند به عنوان ۱ قبل از ۲ و یا آس بعد شاه در نظر گرفته شود):     ‏‏                              (۵♦‏ ۴‏ ۳ ‏۲ ‏A)

 

سه تایی(Three of a kind): سه عدد از یک ورق:                    (‏‏۷♣ ‏۷♥ ۷♠‏ K♦‏ ۲♠)

 Three of a kind

دو پر (two pair): دو جفت از دو ورق:                         (‏‏A♣‏ A♥ ♠‏۸‏ ♦۸ Q♠)

 Two Pair
 جفت یا پر (one pair): دو عدد (یک جفت) از یک ورق:               (۹♥ ۹‏♠ ‏A♣ ‏J♠ ‏۴♥) Pair
 بش (high card): پنج کارت بدون هیچگونه دسته بندی:                 (‏‏♦۱۰ ♦۹♠‏ ۵♣‏ ۴♣)  High Card

 

اگر چند دست در یک رده بندی قرار داسته باشند:

(۱) پر (pair): اگر چند نفر پر باشند، پر بزرگتر برنده است. برای مثال پر ۸، پر ۶ را میبرد.اگر دو نفر پر یک عدد باشند، کسی که دارای خال سر باشد، برنده است.(یادآوری میشود که از بین ۵ برگ زمین و ۲ برگ دست هر نفر، ۵ برگ برتر انتخاب میشود. (۲) دو پر (two pair): اگر چند نفر ۲پر باشند، برنده کسی است که پر بزرگترش (top pair)از بقیه بزرگتر باشد. برای مثال KK 55 از QQ JJ بهتر است.اگر دو نفر دو پر یکسان باشند: در این حالت مسلما ۴ برگ از ۵ برگ انتخابی هر نفر مشخص شده است و یکسان است، پس برگ پنجم هرکس بزرگتر باشد برنده است، و اگر بزرگترین برگ، روی زمین باشد، بازی مساوی است و پولی که وسط است، بین افراد مساوی تقسیم میشود. مثال:دست علی ۸وA و دست سینا ۸وQ است . برگهای زمین هم ۱۰،۱۰،۸،K،۵ است. ۵ تای علی ۱۰،۱۰،۸،۸،A است و ۵ تای سینا ۱۰،۱۰،۸،۸،K، پس علی برنده است. ولی اگر دست علی ۸و۹ و دست سینا ۸و۲ باشد، بازی مساویست، چون ۵ تایی هردو ۱۰،۱۰،۸،۸،K است. (۳) سه تایی (three of a kind): اگر چند نفر سه تایی باشند، کسی که دارای ۳ برگه سر است، برنده است. برای مثال ۶ ۶ ۶ ، ۲ ۲ ۲ را میبرد. (۴) ردیف (straight): اگر چند نفر “ردیف”باشند، کسی که ردیفش از عدد بزرگتری شروع شود برنده است. برای مثال ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ، ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ را میبرد. (۵) رنگ (flush): اگر چند نفر رنگ باشند، کسی که بزرگترین برگ از خال مورد نظر را دارد برنده است. برای مثال اگر زمین شامل ‏۸♠‏ ۴♠‏ ۳♠ باشد، کسی که J♠و ۲♠ دارد، کسی را که ۹♠ و ۸♠ دارد میبرد. (۶) فول(full house): فول شامل یک پر و یک “سه” است، اگر چند نفر فول باشند، کسی که سه تاییش بزرگتر است برنده است. برای مثال J J J 3 3 از ۴ ۴ ۴ A A دست بهتری است. (۷) کاره (four of a kind): اگر چند نفر کاره باشند، کسی که با عدد بزرگتری کاره است برنده است. برای مثال ۸۸۸۸ ، ۶۶۶۶ را میبرد. (۸) استریت فلاش (straight flush): اگر چند نفر استریت فلاش باشند، کسی که استریت فلاشش با عدد بزرگتری شروع شود برنده است. برای مثال ۳♠۴♠۵♠۶♠۷♠ ، ۲♠۳♠۴♠۵♠۶♠ را میبرد.

نحوه توزیع ورق‌ها

در انواع Hold’em ٬ Omaha و Five Crad Draw یک دور در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بین بازیکنان می‌چرخد. توزیع کارت از نفر بعد از کارت‌پخش‌کن یا بُرزن ( یا همان Dealer که با یک ژتون بزرگ که حرف D بر روی آن نقش بسته مشخص می شود) شروع می‌شود و به هر نفر یک کارت داده می‌شود. سپس این کار یک دور دیگر (در Hold’em) یا سه بار دیگر (در Omaha) انجام می‌شود. (در Hold’em هر نفر ۲ کارت و در Omaha هر نفر ۴ کارت خواهند داشت.)

روند انجام شرط بندی (Betting)

حداقل میزان پول لازم برای ورود به هر دور بازی چیپ (Big Blind) نام دارد. اولین نفر بعد از کارت‌پخش‌کن در جهت عقربه‌های ساعت باید نصف میزان حداقل Small Blind (در ایران به ان نیم گیر میگویند) را قبل از دریافت هر کارتی بپردازد و نفر بعد از وی کل مبلغ راBig Blind (در ایران به ان گیر میگویند). در واقع این دو نفر مجبور به پرداخت این مبالغ هستند. برای اختصار از این پس از Big Blind و Small Bling به عنوان SB و BB یاد می‌شود.

بعد از توزیع کارت توسط کارت‌پخش‌کن، شرط بندی از نفر بعد از BB شروع می‌شود.

هر بازیکن برای ورود به بازی باید حداقل میزان BB را بپردازد یا در غیر اینصورت از آن دور بازی خارج شود و به اصطلاح جا برود (Fold).

حالت دیگر این است که شخصی با توجه به پتانسیل بالای کارتهای موجود در دستش میزان شرط را افزایش دهد (توپ زدن) (Raise).

حداقل میزان Raise به اندازه یک BB است. از نظر حداکثر میزان Raise پوکر به سه دسته تقسیم می‌شود. Limit و No-Limit و Pot Limit در نوع Limit حداکثر مبلغ افزایش همان یک BB است و اینکار تا حداکثر ۴ دور انجام پذیر است. در نوع Pot Limit حداکثر به اندازه پولی که تا به آن لحظه در میان بازی پوت (Pot) جمع شده می‌توان Raise توپ زد. در نوع No Limit محدودیتی در میزان افزایش شرط نیست.

بعد از Raise هر بازیکنی باید به میزان آخرین شرط بپردازد تا بتواند در آن دور بازی شرکت کند. برای مثال اگر در یک دور٬ SB برابر ۱۰ و BB برابر ۲۰ است، اگر کسی مبلغ را به ۶۰ افزایش دهد، نفرات بعدی باید حداقل همان ۶۰ را برای حضور در بازی بپردازند.

مثال ۱ – تعداد افراد ۶ نفر

SB = ۱۰

BB = ۲۰

نفر اول بعد از BB جا می‌رود. (Fold)

نفر دوم ۲۰ دلار می‌پردازد. (Call)

نفر سوم ۲۰ دلار می‌پردازد. (Call)

نفر چهارم که همان نفر صاحب دیسک Dealer است جا می‌رود. (Fold)

نفر SB چون قبلا ۱۰ تا پرداخته است، برای ادامه باید ۱۰ تای دیگر بپردازد.

نفر BB در اینجا دارای دو انتخاب است. وی می‌تواند یا Check کند به این معنی که چون قبلا ۲۰ تا پرداخته با اعلام موافقت خود با میزان شرط، آن دور شرط را می‌بندد و وارد دور بعد میشویم. حالت دیگر این است که وی Raise می‌کند که در این حالت کلیه افراد باقی مانده، باید به نوبت به میزان ما به التفاوت مبلغ جدید و ۲۰ تایی که قبلا پرداخته‌اند بپردازند تا قادر به ادامه بازی باشند. اگر کسی مایل به پرداخت مبلغ اضافه نیست Fold می‌کند و از آن دور بازی خارج می‌شود ولی پولی که تا آن زمان در بازی گذاشته را از دست خواهد داد.

دور اول کارتهای اشتراکی: سه کارت با نام Flop

بعد از پایان دور اول شرط بندی٬ ۳ کارت رو می‌شود. این سه کارت متعلق به همه بازیکنان است. به این معنی که هر یک از آنان با اضافه کردن این سه کارت به دو کارت موجود در دست خود یک دست ۵ تایی پوکر که در بالا لیست شده می‌سازد. بعد از نمایش Flop یک دور تازه شرط بندی، انجام می‌شود. در این دور نفر اول برای اعلام شرط، نفر صاحب SB است و مانند قبل بر اساس گردش عقربه‌های ساعت نفرات بعدی نیز باید بازی کنند. باز هم مانند قبل هر بازیکن می‌تواند Check کند٬ Raise کند یا در پاسخ به یک Raise جا رفته، Fold کند.

بعد از بسته شدن دور جدید، کارت بعدی اشتراکی رو می‌شود.

دور دوم کارتهای اشتراکی: یک کارت با نام Turn یا Fourth Street

بعد از پایان دور دوم شرط بندی٬ ۱ کارت رو می‌شود. این کارت نیز همچون سه کارت قبلی متعلق به همه بازیکنان است. به این معنی که هر یک از بازیکنان با اضافه کردن این چهار کارت به دو کارت موجود در دست خود و با به دست آوردن بهترین ترکیب ۵ تایی از ۶ کارت که در بالا لیست شده می‌سازد. بعد از نمایش Turn یک دور تازه شرط بندی، انجام می‌شود. در این دور نفر اول برای اعلام شرط SB (یا اولین نفر بعد از وی که در بازی حضور دارد) است که بر اساس گردش عقربه‌های ساعت نفرات بعدی باید بازی کنند.

باز هم مانند قبل هر بازیکن می‌تواند Check کند٬ Raise کند یا در پاسخ به یک Raise جا رفته یا Fold کند.

بعد از بسته شدن دور جدید کارت پایانی اشتراکی رو می‌شود.

دور سوم کارتهای اشتراکی: یک کارت با نام River یا Fifth Street

بعد از پایان دور سوم شرط بندی٬ ۱ کارت که کارت آخر است رو می‌شود. این کارت نیز همچون چهار کارت قبلی متعلق به همه بازیکنان است. به این معنی که هر یک از آنان با اضافه کردن این پنج کارت به دو کارت موجود در دست خود و با ترکیب بهترین دست ۵ تایی از ۷ کارت که در بالا لیست شده، دست نهایی خود را می‌سازند. بعد از نمایش River یک دور تازه شرط بندی، انجام می‌شود. در این دور نفر اول برای اعلام شرط SB (یا اولین نفر بعد از وی که در بازی حضور دارد) است که بر اساس گردش عقربه‌های ساعت نفرات بعدی نیز باید بازی کنند.

باز هم مانند قبل هر بازیکن می‌تواند Check کند٬ Raise کند یا در پاسخ به یک Raise جا رفته (Fold) کند.

در هر دور بازی اگر افزایش شرط توسط یک بازیکن منتهی به جارفتن یا Fold بقیه شود، نفر باقیمانده برنده تمامی پولهایی است که تا آن لحظه جمع شده‌است.

پس از رو شده کارت آخر یا River و پس از بسته شدن دور شرط، در صورتی که بیش از یک نفر در بازی حضور دارند٬ Show Down یا دیدن دستها اتفاق می‌افتد. به این معنی که آخرین نفر که قبل از کارت آخر شرط را افزایش داده (و در صورت عدم افزایش٬ SB یا نفر اول بعد از وی که در بازی حضور دارد) کارتهایش را رو می‌کند و به ترتیب بقیه نیز همین کار را می‌کنند و بهترین دست پولهای موجود را می‌برد.

اگر دو یا چند نفر دستهای مشابه داشته باشند٬ Split یا تقسیم پول انجام می‌شود.

بدیهی است میزان افزایش مبلغ توسط شما به قدرت دست شما در هر لحظه یا استنباط شما از ضعف حریفتان با توجه به بازی وی تا آن لحظه بستگی دارد.

نوشته های مشابه